הדרכה אסטרטגית

חברת PharMore PSR דוגלת בהדרכה המותאמת מחד לסביבת העבודה בה פועלת החברה ומאידך באופי החברה, חזונה ויעדיה.
מאחר והחברה מכירה את חזונה ודרך ניהולה בצורה הטובה ביותר, הדרכה אסטרטגית תשאף בסוף הדרך שהתמעת ההדרכה ושיפורה יתבצעו ברמת הניהול של החברה, כשתפקיד ההדרכה החיצונית יהיה חיזוק והעשרה של דרגי הניהול.
בכך נשיג שפת ניהול והדרכה מותאמת לחברה שתשיג טוב יותר ייתרון תחרותי.

כל נציגי המכירות הרפואיים (נמ"רים) בחברת PharMore PSR עוברים הדרכה אסטרטגית בתאום עם החברות להן ניתן השירות.
כמו כן ניתנת ההדרכה לחברות מקומיות ורב לאומיות.

יעדי ההדרכה האסטרטגית של PharMore PSR:

בנייה ויישום של הדרכה אסטרטגית שתעלה בקנה אחד עם אסטרטגיית הליבה ופילוסופיית הניהול של החברה בכדי להשיג יתרון תחרותי בר קיימא לאורך זמן.

יעדי משנה בדרך להשגת היעד.
  • אנאליזה של אסטרטגיית החברה, יעדיה, חזונה והמבנה הנהולי כדי להתאים את המודל לעוצמות החברה ולהשאר במסגרת חזונה.
  • אשרור תוכנית מותאמת חברה שתוגש לדרג הניהולי.
  • העברת מיומניות  מכירה לנמ"רים (תעמלנים) שמתבססת על תוכנית Whole Brain Theory  המאפשרת את קביעת סגנון קבלת ההחלטות של הנמ"ר (DSI) והתאמת שפת המכירה לסגנון קבלת ההחלטות של הרופא (הלקוח).
  • הבאת כל אנשי השיווק לאחידות במיומנויות המכירה והשיווק.
  • הדרכת מנהלי המוצרים לעבודה הרמונית עם הצוותים בהתאם לתוכנית האסטרטגית.
  • הדרכת מנהיגי הצוותים (Team Leaders) כיצד להדריך, לשפר ולערוך שפור מתמיד במיומנויות הצוות בצורה עקבית ושיטתית.
  • הדרכת מנהיגי צוותים בניהול אזור לפי מודל Territory Management.
דילוג לתוכן